Επαλήθευση

Επαλήθευση

Έλεγχος πιστοποίηση

Αυτό το εργαλείο αναζήτησης θα σας επιτρέψει να επαληθεύσετε την κατάσταση πιστοποίησης ενός ατόμου. Το ερώτημα θα επιστρέψει μόνο τα ονόματα των ατόμων που κατέχουν πιστοποίηση ACTIVE.

Αναζήτηση με Όνομα

Αναζήτηση με Πιστοποιητικό